תמונות

אוליץ´ וביליץ´. החלוץ לא מרוצה מההדחה של פראניץ´ (יניב גונן)