תמונות

יהודיה שנפגעה מזריקת אבנים של ערבים על רכבה ועליה צילום: עדי עודד