תמונות

רפי ואנדרי, חדר שינה מיטה צילום: ירון ולרשטיינר