תמונות

המשחק נפתח בהרבה מתח מצד שתי הקבוצות (אלן שיבר)