תמונות

קיירי אירווינג נרגש לקראת המשחק השביעי (gettyimges)