תמונות

הבקעה - טבעון אייזיק וגרינבוים ראש בראש (אלעד ירקון)