תמונות

Sheila and Dorothy, Santa Fe, NM, 1988 צילום: Sage Sohier 2014