תמונות

כרזות מעל כלא 6: חייל טוב לא מגרש יהודי צילום: "בין הכוונות"