תמונות

תרנגולים, בועז בנאי, אריאל פוליאקוב צילום: שי אוקנין