תמונות

טלאב טאווטחה מנסה לעבור את סרדל (יוסי שקל)