תמונות

רקנאטי ומזרחי. &"המצב שלנו יתבהר אחרי ינואר&" (יעל מרגלית)