תמונות

שתי קבוצות שרוצות לשקם את כבודן נפגשו, מי תצא מהתקופה הרעה?