תמונות

צילה עופר עם פילה בקר שלם עם ירקות צילום: אפיק גבאי