תמונות

האוהדים פתחו את הכיס בשביל להביא אותו (אלן שיבר)