תמונות

מורי. אחד מהשלושה שייחסרו ללוזון (אמיר לוי)