תמונות

מואשם בניסיון חטיפה ביישוב אבטליון צילום: חדשות 2