תמונות

אביטל לור, סלון מבט למטבח גובה צילום: הגר דופלט