תמונות

"התיקו לא טוב עבורנו". צמח מודה (צילום: יוסי שקל)