תמונות

אל תראו אותו ככה.. הוא בעלים של קבוצה (gettyimages)