תמונות

ירמי קפלן, השקה, כובע צילום: נוריאל טריגובוף