תמונות

לוח התוצאות בנוקיה. לא קורה בכל יום (אלן שיבר)