תמונות

שמע קריאות תתפטר, עוד לפני הניצחון הדרמטי. עטר (יסי שקל)