תמונות

טעויות עיצוב, חדר רחצה, עיצוב מרב שדה, תיקון מספר 10 שימוש בעץ. שי צילום: סיון אסקיו