תמונות

מתן נאור. משמש דוגמא על המגרש ומחוצה לו (שי לוי)