תמונות

"לא יודע אם התקשורת שיקרה לגבי המועמדות של נמני"