תמונות

ממן ובלדוט חוגגים. יחייכו גם הערב? (עמית מצפה)