תמונות

בלאט, לא מתכוון לתת לעוד תואר לחמוק (אלן שיבר)