תמונות

דני קורן. סיים את תפקידו כיו"ר הוועדה המקצועית