תמונות

הגרמנים חוגגים על חשבון איטליה במשחק הידידות האחרון ביניהן (Getty)