תמונות

עידית זכריה רחובות, מרתף צילום: שי אפשטיין