תמונות

מועמד מוביל להגיע לנתניה. בנאדו (צילום: אלן שיבר)