תמונות

גיוס 301115 צילום: הילה קוק, אלון קירה בית ספר לצילום