תמונות

המשימה רק החלה אבל מור ונדב כבר בלחץ צילום: מתוך בייקאוף ישראל