תמונות

אירוע גבירתי הנאווה דצמבר 2013 - מנחם הורוביץ צילום: אביב חופי