תמונות

מה יאמר בית הדין? תמוז בטדי (קובי אליהו, וואלה!)