תמונות

"כשעליתי לבוגרים שיחקתי עם פיגורות שאין היום". בורשטיין