תמונות

התמונה בשטר האירני הוחלפה בתמונת השיגור צילום: רויטרס