תמונות

יורי זדובץ´. אם המו&"מ עם בלאט ייכשל, עשוי להגיע לאריס (אמיר לוי)