תמונות

ראמוס עוצר את באלוטלי. התמהמה (gettyimages)