תמונות

אירוע ויינגולד אפריל 2014 - דון לני גבאי צילום: אסף לב