תמונות

המילטון (במרכז), יזנק מהפול פוזישן (GETTYIMAGES)