תמונות

ברוקס וקוק בשמיים. אורגון בסוויט 16 (getty)