תמונות

פניני, יאבד את תפקיד הקפטן? (אלן שיבר). צפו בו מקלל