תמונות

הספסל של גלבוע/גליל. הפנים אומרות הכל (אלעד ירקון)