תמונות

כך ייעשה לאיש שהעניק לעכו ניצחון (עמית מצפה)