תמונות

המאמן החדש ייעזר בצוות המקצועי הקיים. באדיר (יוסי שקל)