תמונות

יישאר בתמונת האליפות? אנצ'לוטי (gettyimages)