תמונות

יובל אברמוביץ משיק אפרת גוש וירון ברובינסקי צילום: עודד קרני