תמונות

בתים לחג, שרון נוימן חוץ פינה, צילום עמית גושר צילום: עמית גושר