תמונות

מרציאנו. גוטמן סומך עליו במאה אחוז (יוסי שקל)